Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

會員等級與購物金說明


【會員制度】

 一般會員〔永久會籍〕

註冊新會員可獲得50元購物金,無使用期限。

生日禮金100元購物金,有效期限為30天。

◎消費金額回饋1% ,消費滿100元會自動累積(不包含運費)。

 VIP會員

12個月內累積消費滿15,000元即可升級為VIP會員。

可享全店98折優惠(不含特價商品)。

生日禮金300元購物金,有效期限為30天。

續會條件於12個月內累積消費達成10,000元,會籍將會自動延長。
◎消費金額回饋2% ,消費滿100元會自動累積(不包含運費)。

VVIP會員

12個月內累積消費滿35,000元即可升級為VVIP會員。

可享全店95折優惠(不含特價商品)。

生日禮金500元購物金,有效期限為30天。

續會條件於12個月內累積消費達成30,000元,會籍將會自動延長。
◎消費金額回饋5% ,消費滿100元會自動累積(不包含運費)。【購物金使用規範】


 •  訂單金額須滿$1000元最多可折抵100元購物金,不適合全店折扣商品。
 •  消費者可選擇折抵購物金金額使用上限內的任意金額,或選擇不折抵購物金。
 •  購物金使用期限請登入個人帳戶查詢。
【 注 意 事 項 】


 • 購物金將於顧客訂單轉變為「已取貨」後自動發送點數至帳戶中。
 • 若取消訂單將會全額收回該筆訂單所獲得的購物金。
 • 若無註冊 / 無登入會員系統,視同放棄該訂單可獲得的購物金,恕不補發。
 • 會員消費累積金額恕無法跨帳號合併。
 • 本店保有隨時保留、修改、中止、變更活動內容細節之權利,且不另行通知。